ประกวดกระทง

26 Nov by admin

ประกวดกระทง

คณะกรรมการสวัสดิการ จัดกิจกรรมแข่งขันประกวดกระทงภายในบริษัท ในช่วงเทศการลอยกระทง ปี 2561 โดยมีทีมที่ชนะการประกวดที่ 1 ได้แก่ทีม คนดีศรีสยาม

Leave a Reply

Translate »