ธุรกิจของเรา

STD-LOG

บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับไม้ยูคาลิปตัส โดยประกอบไปด้วย 3 ธุรกิจหลัก คือ

1. ผลิตและส่งออกชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส
ปัจจุบันส่งออกไปยัง 2 ประเทศหลักคือ ญี่ปุ่นและจีนเพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม การผลิตเยื่อกระดาษ นอกจากนี้ยังรับซื้อไม้ท่อนยูคาลิปตัสทั้งเปลือกและไม้ที่ผ่านการลอกเปลือกแล้ว ไม้ยูคาลิปตัสขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไปให้ราคาสูง รวมถึงรับซื้อชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสจากโรงงานผู้ผลิตทั่วประเทศอีกด้วย

2. ผลิตและจำหน่ายกล้าไม้ยูคาลิปตัสพันธุ์โตไว
เป็นสายพันธุ์ลูกผสม ที่พัฒนาต่อยอดมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณ์เด่น จนเป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมให้กระจายไปทั่วประเทศ ให้น้ำหนักต่อไร่สูง พร้อมบริการให้คำแนะนำในการปลูก

3. ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ ตราซันบาร์ค
ปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้สุดยอดปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ ช่วยบำรุงดินให้ร่วนซุย ฟื้นต้นโทรม แก้ดินเป็นกรด ใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชผักผลไม้ทุกชนิด

ภาพโดยรวมของธุรกิจ
เริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยูคาลิปตัส ทั้งแบบเมล็ดและกิ่งชำ ส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัส ช่วยเกษตรกรวางแผนการปลูกในรูปแบบต่างๆ และรับซื้อไม้จากเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการผลิตชิ้นไม้สับ แล้วส่งออกต่างประเทศเพื่อนำไปผลิตเยื่อกระดาษ นอกจากนั้นยังได้มีการนำเปลือกไม้ยูคาลิปตัส มาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์หมัก โดยผ่านกระบวนการหมักเพื่อนำมาซึ่งปุ๋ยอินทรีย์หมักคุณภาพสูงและจำหน่ายแก่เกษตรกร

เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะให้คำแนะนำปรึกษาแก่เกษตรกรผู้ที่สนใจ ปลูกไม้ยูคาลิปตัส และมีความสนใจในเรื่องการใช้ปุ๋ยหมัก จากเปลือกไม้และพร้อมจะมอบสิ่งดีๆให้แก่เกษตรกร “เพราะความสุขของเกษตร คือหน้าที่ของสยามทรี”