ร่วมงานกับเรา

บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบและกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณแสงเดือน โทร. 089-9245219
หรือ ส่งรายละเอียดพร้อมประวัติส่วนตัวมาที่อีเมล์ sangduan@siamtree.com, info@siamtree.com


สวัสดิการ

 1. เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ *
 2. เงินค่าอาหาร (เฉพาะวันทำงาน)
 3. เงินค่าตำแหน่ง / ค่าทักษะ **
 4. เงินเบี้ยขยัน
 5. เงินโบนัส
 6. เงินค่าล่วงเวลา (O.T.)
 7. เงินแสดงความยินดี
 8. เงินแสดงความเสียใจ
 9. เงินเกษียณ
 10. เงินเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางไปทำงานต่างจังหวัด
 11. ค่าประกันอุบัติเหตุ
 12. ค่าประกันสุขภาพ
 13. ชุดยูนิฟอร์ม
 14. ชั่วโมงกีฬา
 15. ค่าประกันสังคม
 16. ตรวจสุขภาพประจำปี
 17. การฝึกอบรมพัฒนาความรู้
 18. การสัมมนานอกสถานที่ประจำปี
 19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 20. สิทธิในการซื้อปุ๋ยหมักราคาถูก ***

หมายเหตุ * ขึ้นอยู่กับอายุงาน, ** ขึ้นอยู่กับตำแหน่งงาน, *** ไม่เกิน 2 ตันต่อปี