รับซื้อไม้ท่อน

รับซื้อไม้ท่อน ยูคาลิปตัส 


เปิดรับซื้อวัตถุดิบไม้ท่อนยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเป็นชิ้นไม้สับ ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เพื่อนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษต่อไป บริษัทมีความต้องการไม้ท่อนยูคาลิปตัสและชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสอย่างต่อเนื่อง

 

ไม้ท่อนยูคาลิปตัส ที่รับซื้อนั้นจะมีไม้ทั้งเปลือกและไม้ลอกเปลือก และต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป ตัดเป็นท่อนให้ได้ขนาดความยาวประมาณ 1.8 ถึง 2.2 เมตร เพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยสับไม้ท่อนจนได้ชิ้นไม้สับที่ได้ขนาดตามมาตรฐาน

ติดต่อขายไม้ท่อน คุณนิเวศน์ โทร. 081-8613081 

Translate »