ผลิตและส่งออก

ผลิตและส่งออกชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับ

บริษัทเปิดรับซื้อวัตถุดิบไม้ท่อนยูคาลิปตัสเพื่อผลิตเป็นชิ้นไม้สับ ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น จีน และเกาหลี เพื่อนำไปผลิตเป็นเยื่อกระดาษต่อไป บริษัทมีความต้องการไม้ท่อนยูคาลิปตัสและชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสอย่างต่อเนื่อง

ไม้ท่อนยูคาลิปตัส ที่รับซื้อนั้นจะมีไม้ทั้งเปลือกและไม้ลอกเปลือก และต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1.5 นิ้วขึ้นไป ตัดเป็นท่อนให้ได้ขนาดความยาวประมาณ 1.8 ถึง 2.2 เมตร เพื่อจะนำเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยสับไม้ท่อนจนได้ชิ้นไม้สับที่ได้ขนาดตามมาตรฐาน

ชิ้นไม้สับยูคาลิปตัส นอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้ว เรายังมีการรับซื้อชิ้นไม้ยูคาลิปตัสสับจากโรงงานผลิตอีกหลายโรงงานทางภาคอิสาน ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีโรงงานผลิตและปลูกไม้ยูคาลิปตัสมากที่สุดในประเทศ

ปัจจุบันบริษัท อิโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประเทศญี่ปุ่น เป็นบริษัทที่นำเข้าชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสในปริมาณมากเป็นอันดับที่สองของประเทศญี่ปุ่น มีปริมาณนำเข้าชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสไม่น้อยกว่า 5,000,000 ตันต่อปี ซึ่งมีมูลค่าหลายหมื่นล้านบาท