ต้นกล้ายูคาลิปตัส

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ต้นกระดาษสยามทรี


เป็นสายพันธุ์ลูกผสม พัฒนาต่อยอดมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณ์เด่นจากแปลงปลูกในพื้นที่ต่างๆ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมกระจายไปทั่วประเทศ เกษตรกรในพื้นที่สามารถเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระดาษสยามทรี และจะได้รับเงื่อนไขในการรับซื้อไม้กลับเข้าโรงงานในราคาพิเศษ ต้นกล้าสายพันธ์ใหม่ของเรายังให้ผลผลิตต่อไรสูง ดังนั้นเกษตรกรที่นำไปปลูกสามารถกำหนดรายได้ล่วงหน้าได้อย่างแน่นนอน

คุณสมบัติเด่นของสายพันธุ์ D11

  • เส้นผ่าศุนย์กลางไม้เฉลี่ย (DBH) 5.23 นิ้ว (13.35 ซม.) ที่อายุ 5 ปี
  • ความสูงไม้เฉลี่ย (Height) 19.92 เมตร ที่อายุ 5 ปี
  • ผลผลิตต่อไร่ 5 ปี เฉลี่ย (Productivity) 33.59 ตัน
  • เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขังและที่ราบ
  • เหมาะกับสภาพดินร่วนปนทราย

 

คุณสมบัติเด่นของสายพันธุ์ D12

  • เส้นผ่าศุนย์กลางไม้เฉลี่ย (DBH) 5.78 นิ้ว (14.70 ซม.) ที่อายุ 5 ปี
  • ความสูงไม้เฉลี่ย (Height) 19.80 เมตร ที่อายุ 5 ปี
  • ผลผลิตต่อไร่ 5 ปี เฉลี่ย (Productivity) 33.19 ตัน
  • เหมาะสมกับพื้นที่ราบ และที่ลาดเชิงเขา
  • เหมาะกับสภาพดินร่วนปนทราย

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม/ ติดต่อซื้อกล้ายูคา
โทร. 081-8246964, 089-7508174


ส่งเสริมการปลูกต้นยูคา สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์

Translate »