ปุ๋ยซันบาร์ค

ปุ๋ยอินทรีย์ ซันบาร์ค

 

ปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกยูคา

ปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสสุดยอดปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ จำหน่ายมาเป็นเวลาร่วม 20 ปี มีคุณสมบัติช่วยบำรุงดินให้ร่วนซุย ฟื้นต้นโทรม แก้ดินเป็นกรด ใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชผักผลไม้ทุกชนิด

 

ส่วนประกอบและคุณสมบัติเด่น

  1. อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 35% เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ต่างๆในดิน มากกว่าปุ๋ยหมักทั่วไปและอยู่ในดินได้นาน
  2. ฮิวมิค เอซิด (Humic Acid) 20% จึงสามารถดูดยึดปุ๋ยเคมีไม่ให้ถูกชะล้างได้ดีและปล่อยธาตุอาหารพืชยามที่พืชต้องการ
  3. แคลเซียม (Calcium) 10% ช่วยให้เซลล์พืชแข็งแรงและมีสารเชื่อมผนังเซลล์พืช ทำให้ต้านทานโรคและลดการแตกของผล
  4. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 7-8 จึงช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดินได้ดี
  5. ช่วยปรับโครงสร้างของดิน ทำให้การระบายน้ำ อากาศ และรักษาความชื้นได้ดี
  6. ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ได้ผลผลิตสูงกว่าเดิม 20-30%


 

Translate »