เรื่องราวของเรา
พ.ศ. 2558  ยุคปัจจุบัน
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นใหม่เป็น บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์มิลล์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ ผู้มีประสบการณ์และดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพิมพ์ มากกว่า 40 ปี วัตถุประสงค์หลักเพื่อดำเนินธุรกิจไม้ยูคาลิปตัสโดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการวิจัยพันธุ์กล้าไม้จนถึง การผลิตไม้สับยูคาลิปตัสและรับซื้อชิ้นไม้สับยูคาลิปตัสจากโรงงานต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษต่อไป
พ.ศ. 2534-2555  .
บริษัทดำเนินธุรกิจด้วยการยึดหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใสและการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนของสังคม จนได้รับรางวัลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในปี 2554 (CSR-DIW B.E. 2554 Award) และได้รับรางวัลผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนต่อเนื่องในปี 2555 (CSR-DIW Continuous B.E. 2555 Award).
พ.ศ. 2533   ยุคก่อตั้ง
บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 14 ธันวาคม 2533 ด้วยความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่น ซึ่งผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยได้แก่ บริษัท สหพัฒนพิบูลย์ จำกัด(มหาชน) และบริษัท อีโตชูแมนเนจเมนท์(ประเทศไทย) จำกัด ส่วนผู้ถือหุ้นฝ่ายญี่ปุ่นได้แก่บริษัท อีโตชู คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการค้า และการลงทุนที่มียอดขายสูงสุด ติดอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศญี่ปุ่น
บริษัทในเครือ
นอกจาก บริษัท สยามทรีดีเวลลิปเม้นต์ จำกัด เรายังมีบริษัทในเครือ
ของเราที่หลากหลาประเภทธุรกิจและยิ่งใหญ่