บริษัท สยามทรีดีเวลลอปเม้นต์ จำกัด

เวลาทำการ
เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.
โรงงานสัตหีบเปิดรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น.

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 1 ถนนเจริญราษฎร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10210
02-3078559
02-3078560

โรงงานสัตหีบ

เลขที่ 121/47 หมู่ที่ 3 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
033-640008-9 / 033-640010
081-8061783

ลานเก็บสินค้าหนองแฟบ

เลขที่ 3/9 ถนนโรงปุ๋ย ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150
089-2015452

เมนู