ปุ๋ยอินทรีย์จากเปลือกยูคา

ปุ๋ยหมักจากเปลือกไม้ยูคาลิปตัสสุดยอดปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ จำหน่ายมาเป็นเวลาร่วม 20 ปี มีคุณสมบัติช่วยบำรุงดินให้ร่วนซุย ฟื้นต้นโทรม แก้ดินเป็นกรด ใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชผักผลไม้ทุกชนิด

ส่วนประกอบและคุณสมบัติเด่น

 1. อินทรียวัตถุ (Organic Matter) 35% เพิ่มอินทรียวัตถุและจุลินทรีย์ต่างๆในดิน มากกว่าปุ๋ยหมักทั่วไปและอยู่ในดินได้นาน
 2. ฮิวมิค เอซิด (Humic Acid) 20% จึงสามารถดูดยึดปุ๋ยเคมีไม่ให้ถูกชะล้างได้ดีและปล่อยธาตุอาหารพืชยามที่พืชต้องการ
 3. แคลเซียม (Calcium) 10% ช่วยให้เซลล์พืชแข็งแรงและมีสารเชื่อมผนังเซลล์พืช ทำให้ต้านทานโรคและลดการแตกของผล
 4. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (PH) 7-8 จึงช่วยปรับสภาพความเป็นกรดของดินได้ดี
 5. ช่วยปรับโครงสร้างของดิน ทำให้การระบายน้ำ อากาศ และรักษาความชื้นได้ดี
 6. ช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี แต่ได้ผลผลิตสูงกว่าเดิม 20-30%

ต้นกระดาษสยามทรี


เป็นสายพันธุ์ลูกผสม พัฒนาต่อยอดมาจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีลักษณ์เด่นจากแปลงปลูกในพื้นที่ต่างๆ เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการส่งเสริมกระจายไปทั่วประเทศ เกษตรกรในพื้นที่สามารถเข้าร่วมโครงการปลูกต้นกระดาษสยามทรี และจะได้รับเงื่อนไขในการรับซื้อไม้กลับเข้าโรงงานในราคาพิเศษ ต้นกล้าสายพันธ์ใหม่ของเรายังให้ผลผลิตต่อไรสูง ดังนั้นเกษตรกรที่นำไปปลูกสามารถกำหนดรายได้ล่วงหน้าได้อย่างแน่นนอน

 

คุณสมบัติเด่นของสายพันธุ์ D11

 • เส้นผ่าศุนย์กลางไม้เฉลี่ย (DBH) 5.23 นิ้ว (13.35 ซม.) ที่อายุ 5 ปี
 • ความสูงไม้เฉลี่ย (Height) 19.92 เมตร ที่อายุ 5 ปี
 • ผลผลิตต่อไร่ 5 ปี เฉลี่ย (Productivity) 33.59 ตัน
 • เหมาะสมกับพื้นที่ลุ่ม น้ำไม่ท่วมขังและที่ราบ
 • เหมาะกับสภาพดินร่วนปนทราย

คุณสมบัติเด่นของสายพันธุ์ D12

 • เส้นผ่าศุนย์กลางไม้เฉลี่ย (DBH) 5.78 นิ้ว (14.70 ซม.) ที่อายุ 5 ปี
 • ความสูงไม้เฉลี่ย (Height) 19.80 เมตร ที่อายุ 5 ปี
 • ผลผลิตต่อไร่ 5 ปี เฉลี่ย (Productivity) 33.19 ตัน
 • เหมาะสมกับพื้นที่ราบ และที่ลาดเชิงเขา
 • เหมาะกับสภาพดินร่วนปนทราย

ข่าวสารและกิจกรรม

เมนู